Networking

Wifi och Brandvägg som en tjänst

Självklart skiljer sig kraven på nätverk för kontoret mycket då dagens företag arbetar på väldigt skilda sett. Ni kanske har en hög nätbelastning på grund av tung trafik i form av stora filer som hela tiden går över nätet och då behöver ni en snabbare hastighet eller ni kanske rent av har känslig information som behöver några extra lager skydd. Oavsett utmaning så är nätverket en kritiskt viktig del i varje företag.

Kontakta oss
Boka möte
PDF om alla våra tjänster inom IT-säkerhet

Flaskhalsar i ditt nätverk

Ofta ligger problemen i hårdvaran, konsumentprodukter är inte gjorda för att ha på en arbetsplats men ofta hittas dem där ändå och bildar då en flaskhals i hela nätverket. Det spelar t.ex. inte så stor roll om du har en väldigt snabb nätverkslina bakom om du har en router som inte kan fördela och styra trafiken på rätt sätt. Det är ingen slump att vi arbetar med Cisco i dessa frågor, deras produkter är överlägset marknadsledande och ger oss tryggheten att alltid kunna snabbt hjälpa dig som kund utan att nödvändigtvis vara fysiskt på plats.

Några nätverksprodukter

Accesspunkter

Accesspunkter används inom nätverk för att se till att täckningen av det trådlösa nätverket blir optimerad. Detta kan vara väldigt användbart i stora lokaler, om lokalen har tjocka väggar etc. Accesspunkterna förlänger grundsignalerna från källan, de sätts ofta upp på väggar, i tak och är inte särskilt stora alls.

Brandväggar

Brandväggar används för att skydda nätverk mot utomstående hot, en aktiv brandvägg granskar all in och utgående trafik och letar efter avvikelser. Brandväggar är konfigurerbara för olika syften men är en viktig grundpelare för både privatpersoner och företag.

Switch

En switch skickar trafiken till rätt adresser inom nätverket. En konsument router har ofta en enklare inbyggd switch i sig med begränsningar vilket kan leda till problem då trafiken ökar. Det är alltid en bra idé att utgå från en enterprise switch från början för att minimera framtida problem.

När det gäller brandvägg tillhandahåller vi på Trust-IT produkter från bl.a. Cisco, en av de marknadsledande leverantörerna.
Brandväggen konfigureras alltid upp enligt dina egna specifika behov och önskemål.

Om du även väljer att Trust-IT ska övervaka och sköta framtida konfigurationsändringar, så görs det normalt fjärrstyrt direkt från vår NOC (teknikavdelning). Det innebär att det enda du som kund behöver göra är att ringa ett samtal för en ändring i regelverk eller liknande.

Kontakta oss
Boka möte
Skriv ut (PDF)
Brandvägg, IT-säkerhet

Välj det alternativ som passar ditt behov bäst

Central brandväggsfunktion i serverhall

Detta innebär att din datatrafik skickas genom Trust-IT’s egna redundanta brandväggar som körs från våra toppmoderna serverhallar här i Stockholm.

Produkterna övervakas, uppdateras och konfigureras dagligen av våra tekniker för att kunna möta alla säkerhetshot och ge dig det bästa möjliga skyddet.
Alternativt kan du som kund använda en egen ägd brandvägg.

Dedikerad brandvägg (per lokalkontor)
En dedikerad brandvägg placeras ute hos dig som kund och som helt kan anpassas efter era skräddarsydda behov.

Skulle ni önska flera olika regeluppsättningar så kan man även ha ett antal virtuella brandväggar i samma maskinvaruenhet för att göra varje del av nätet så flexibelt och användbart som möjligt.

Managerbara enheter

Managerbara enheter är ett uttryck man ofta stöter på när man är i kontakt med nätverksprodukter på företagsnivå. Kort och gott är det enheter som kan styras på håll av t.ex. en IT-partner. Detta är både ekonomiskt och tidsbesparande.