Helpdesk

– Sveriges bästa support!

Vår Helpdesk är bemannad med svensk- och engelsktalande tekniker som finns på plats hos oss i Sverige. Vi tillhandahåller även support på norska, danska och finska.

Helpdesk innebär att Trust-IT hanterar användarsupport som en tjänst och vår målsättning är att 80% av alla ärenden uppklaras redan vid första kontakt.

För oss är det viktigt att våra kunder alltid blir väl bemötta och får den hjälp de behöver oavsett vad ärendet gäller, alltså Sveriges bästa support.

Kontakta oss
Boka möte
Skriv ut (PDF)

Förutsägbara kostnader

Fjärrstyrning

En kontaktväg

Statistik och rapporter

Vad innebär tjänsten?

Helpdesk omfattar support som rör användaren samt användarens arbetsdator och tjänster som Trust-IT levererar direkt eller indirekt.

Den avtalade åtgärdstiden enligt SLA gäller problem kring klientens hårdvara och redan installerade, dokumenterade program, LAN, WAN och nätverksanslutna skrivare.

Mjukvarufel (standardapplikationer) eller Hårdvarufel:
I tjänsten ingår felsökning och åtgärd av hård- och mjukvaruproblem. Kan inte fel avhjälpas på distans med hjälp av fjärrstyrning felsöker Trust-IT på plats eller anmäler garantifel till tillverkaren.

IT Service Management
Kunden kan själv logga in i Trust-IT´s ärendehanteringssystem och se status på registrerade ärenden. IT-ansvarig(a) har möjlighet att se hela organisationens ärenden.

Vår ärendehantering

  • Alla ärenden registreras i Trust-IT’s ärendehanteringssystem.
  • Anmälan av ärenden sker via telefon, mail, portal eller genom övervakningslarm till vår Helpdesk.
  • För att kunna anmäla ärenden behöver användaren vara registrerad hos Trust-IT och godkänd av kunden.
  • Eskalering av ärenden sker enligt avtalade servicenivåer.
  • Alla ärenden är spårbara och unika genom ärendenummer (case number).
  • Statistik avseende ärenden rapporteras enligt överenskommelse. Normal rapporteringsintervall är 1 ggr/kvartal i samband med avstämningsmöte.

Vi tar hjälp av Trust-IT's IT-support

HelpDesk IT-support
HelpDesk IT-support
HelpDesk IT-support
HelpDesk IT-support