Hållbarhetscertifikat från MIREC Recycling Solutions AB

Vi på Trust-IT kan stolt meddela att vi erhållit ett intyg på att vi ingår i Mirec´s återbruks- och återvinningssystem. Genom vår medverkan i deras system bidrar vi till ökad återanvändning av IT-produkter och därmed minskar vi på utsläppen av växthusgaser.

Hållbarhetscertifikat

Vi på Trust-IT kan stolt meddela att vi erhållit ett intyg på att vi ingår i Mirec´s återbruks- och återvinningssystem.

Genom vår medverkan i deras system bidrar vi till ökad återanvändning av IT-produkter och därmed minskar vi på utsläppen av växthusgaser.


Om Mirec 

Som Nordens enskilt största anläggning för elektronikåtervinning tar Mirec hand om uttjänt elektronik på ett miljömässigt, tryggt och säkert sätt på vår anläggning i Katrineholm.

Vår materialåtervinning säkerställer att vi spar på naturresurserna, där Mirecs mångåriga erfarenhet och utvecklade nätverk garanterar att vi på bästa sätt förädlar, processar och säljer returmaterial genom våra globala säljkanaler. På så sätt möjliggör Mirec en cirkulär process där material återanvänds i nya produkter.

Allt material miljösaneras från farligt avfall, som exempelvis kvicksilver, radioaktivt innehåll, batterier etc. På så sätt så bidrar vi till att farliga ämnen inte kommer ut i naturen.

Bli en del av den cirkulära ekonomin tillsammans med oss i våran gemensamma resa för en bättre framtid.


Mirec – Working for the future


Sveriges bästa support!

Vid vår servicedesk sitter erfarna och utbildade tekniker redo att hjälpa dig direkt i telefon.
Vi löser 93% av alla case vid första kontakten medan branschstandard är 80%.
Vi vet att det är en hög siffra men det är vår verklighet.

Kontakta oss!
Vi bjuder på 30 minuters fri konsultation!

Välj ett av våra kontor nedan för vidare information om hur du kan kontakta oss.