Trust-IT Cloud Services

IT-drift och molntjänster är vad vi arbetar med.

IT-drift och molntjänster är det området vi är specialiserade på och också har stor kompetens inom. Att ni som kund har en IT-miljö som möter era behov och att ni kan nyttja er lösning maximalt, både effektiviserar och förenklar er vardag.

Trust-IT Cloud services är ett annat uttryck och samlingsnamn för våra molntjänster där ni som kund köper hela eller stora delar av er IT-drift som en outsourcad tjänst.

Vår tjänsteportfölj rymmer ett stort antal drifttjänster där ni köper en eller flera  tjänster- eller avtalade funktioner. Leveransen sker alltid från våra serverhallar, eller från andra leverantörer via oss, – det som ofta kallas hybridmoln eller hybriddrift.

En säker och stabil plattform krävs för att alla företagets verksamheter ska kunna använda sina program och filer, därför är våra serverhallar alltid uppdaterade med den modernaste plattformen och de senaste teknikerna med de bästa säkerhetslösningarna.

Backup

Remote Desktop Services

Virtuell Privat Server

Applikationsdrift

Office 365

Vilken molntjänst passar mig?

Vi erbjuder många typer av molntjänster med allt från enkla Office 365-tjänster till större “All inklusive”-lösningar så som Trust-IT Cloud Services. Molnet kan vara ett stort och ibland diffust begrepp, vi hjälper dig gärna reda ut vilken molntjänst just ditt företag behöver.