Miljöpolicy

Inom Trust-IT Sweden AB har vi alltid tankarna kring miljön. Vårt mål är att vara framstående vad gäller miljöfrågor i all affärsverksamhet. Vi strävar alltid efter att erbjuda ergonomiska och säkra arbetsplatser, skydda miljön och bevara energi- och naturtillgångar.

Till exempel:

  • Engagera personal och kunder i miljöfrågor genom kontinuerlig information
  • I första hand erbjuda våra kunder miljöriktiga produkter
  • Aktivt arbeta för ständiga förbättringar i miljöfrågor inom hela vår verksamhet
  • Alltid följa lagar och förordningar och om möjligt överträffa dessa
  • Arbeta för kretsloppstänkande och miljöriktig skrotning
  • Alla anställda förväntas följa policyn. Alla eventuella miljö-, säkerhets- eller hälsorisker rapporteras till ansvarig chef, som förväntas agera.

Tripple Green-certifierade

Trust-IT är stolta över att ha Triple Green-märkningen på alla våra molntjänster.

Triple Green är en kompromisslös miljömärkning. Inget flum – bara klimatsmart.
1. Elkraft från förnybara energislag
2. Hettan från servrarna samlas in och används till uppvärmning
3. Uppvärmningen ersätter andra energislag med en total besparing som följd