Hyresvillkor

Den som bokar kurslokalen ansvarar för att den som håller i kursen (d.v.s. instruktören) tar del av dessa villkor:

 • Kurslokalen är till Ert förfogande vardagar, 8:00-17:00, om inte annat överenskommits i samband med bokningen
 • Trust-IT har rätt att ta betalt för extra öppettider före kl. 8:00 samt efter kl. 17:00
 • Hyresavtalet för hyra av utbildningslokal gäller under angiven period och gäller för den lokal som bokats
 • Antal PC samt konfigurering av kursdatorerna skall meddelas senast 5 vardagar innan kursstart till kursvärdinnan. Eventuella program etc. som skall laddas in på datorerna av våra tekniker skall finnas honom tillhanda senast 3 vardagar innan kursstart. Alla ändringar 1 dag innan kursstart debiteras extra
 • Antal kursdeltagare måste meddelas senast 2 dagar innan kursstart för beställning av frukostsmörgåsar (förmiddagsfika). Efter första kursdagen går det att göra ändringar om det är deltagare som fallit bort
 • Lunch 12:00-13:00 om inte annan tid har överenskommits med kursvärdinnan. Instruktör/-kursdeltagare har tillgång till de anvisade lokalerna
 • Projektor debiteras separat med 400:- exkl. moms per *1-5 dagars period
 • Eventuella fel eller brister på dator-och presentationsutrustning i kurslokalen skall omedelbart meddelas till vår kursvärdinna, så det kan åtgärdas
 • Service/support till följd av fel och brister som inte kan härleda till hårdvaran i kurslokalen eller Trust-IT’s installation av mjukvaran debiteras
 • Kunden står, oberoende vållande, risken för förlust av, skada på eller onormal förslitning av utrustningen under kursen
 • För tilläggsutrustning, förbrukningsmaterial, tjänster eller annat som inte avtalats om tillkommer en extra kostnad (t ex kopiering s/v eller färg, utskrifter etc.)

Avbokningsrätt

 • Bokning som sägs upp senare än 2 veckor innan kursstart debiteras med 50% av den totala hyreskostnaden
 • Bokning som sägs upp senare än 1 vecka innan kursstart debiteras med 100% av den totala hyreskostnaden
 • Avbokning måste ske skriftligen. Fax eller e-post till kursvärdinnan går bra
 • Avbokningsvillkoren ovan gäller såvida inte en annan specifik överenskommelse finns mellan Trust-IT & kunden

 

OBS! Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna utan föregående avisering. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen.