Hyresformer

Flera möjligheter. Du väljer.

Trust-IT erbjuder tre olika alternativ att hyra utbildningslokal: normal-, långtid eller flexhyra. Du väljer vilken som passar ditt företag och ändamål bäst. Här nedan kan du läsa mer om vad de olika hyresformerna innebär.

Normalhyra

Normalhyra, att ha egna utbildningslokaler är kostsamt och tar tid att administrera. Låt oss sköta det åt dig så kan du koncentrera dig på den intressanta biten. Vi ordnar, tillsammans med dig, den bästa lösningen just för dina behov.

Långtidshyra

Långtidshyra kan vi erbjuda företag som behöver disponera en eller flera utbildningslokaler under en längre sammanhängande tid. Under hyrestiden blir salen er och ni förfogar helt och hållet över den/dem. Använd antingen vår tekniska utrustning eller så kan ni utrusta utbildningslokalen med er egen utrustning.

Flexhyra

Flexhyra innebär att ni ”abonnerar” en eller fler utbildningslokal(er) under en längre period men där perioden inte behöver vara sammanhängande. Eftersom denna hyresform erbjuder en mycket fördelaktig rabatt på utbildningskostnaden så blir det billigare ju mer man hyr. En annan fördel är att vi har möjlighet att ta en kopia på datorernas grundinstallation som sedan sparas på en av våra servrar. Denna kopia kan vi vid senare tillfälle använda för att på kort varsel återskapa en sal med era senaste inställningar och program.