13 november, 2018 Lina Eriksson

Vi välkomnar MVM Gruppen!

Företaget har valt att lägga hela sin IT-drift hos oss. Till ett fast månadspris ingår hantering av servrar, licenser, backup och support.

MVM Entreprenad AB är företaget som utför såväl mark -som anläggningsarbeten utöver det vanliga där miljö, säkerhet och Ni som kund kommer i första hand.
Företaget bildades 2007 under namnet Byggruppen, 2013 ändrades namnet till MVM Entreprenad AB.

MVM Entreprenad AB har växt till sig på marknaden och har idag helhetslösningar på hela entreprenader med allt från grund/markarbeten till färdigställande och/eller service av hela fastigheter. Vårat kontor ligger centralt i Stockholm, men vi syns oftast hos vår ekonomibyrå i Solna. MVM Entreprenad AB ska med affärsmässighet uppfylla kundernas krav samt om möjligt överträffa kundernas förväntningar.